Evrac.ro & Angrosist.ro
Ai intrebari?
0725 41 42 39

 

 

CONTRACT COMERCIAL

 

In baza CODULUI COMERCIAL , a CODULUI CIVIL ,a legislatiei specifice ,precum si prin libera vointa a partilor,s-a  incheiat prezentul contract comercial,odata cu semnarea facturii anexate de catre ambele parti. 

CAPITOLUL 1 - PARTILE

1. SC LAURIAN DISTRIB SRL –D,inregistrata in BRASOV,nr.ord.Reg.Com. J08/1105/2015,CIF RO34731854 in calitate de furnizor si:                                                            

2.Societatea comerciala cu datele prezente la rubrica client din factura anexata in calitate de beneficiar.

CAPITOLUL 2 - OBIECTUL CONTRACTULUI

1.Furnizorul va livra marfuri in calitate de importator/distribuitor/comerciant, pe baza facturii anexate,factura  ce reprezinta parte integrata din acest contract.

2.Beneficiarul va achita cu buna credinta,la scadentele prevazute,contravaloarea facturii si eventualele penalitati de intarzaiere.

CAPITOLUL 3 - OBLIGATIILE

Livrarea si receptia marfii se va face franco depozit furnizor,conform facturii sau avizului de insotire a marfii dupa caz,sau franco depozit beneficiar,atunci cand transportul este asigurat de beneficiar,transportul nu intra in sarcina furnziorului

Beneficiarul are obligatia sa returneze marfa neconforma(ambalajele deteriorate la transport nu se considera marfa neconforma) in maxim 2 zile de la data achizitionari

CAPITOLUL 4 -TERMENUL SI MODALITATILE  DE PLATA

1.Termenul de plata al facturiilor de catre beneficiar este termenul prevazut in factura.Dupa trecerea acestui termen se percep penalitati conform articolelor

1-4,capitolul 5.2.

   Plata se poate face numerar,cash ramburs,prin ordin de plata,bilet de ordin sau fila CEC.

CAPITOLUL 5 - RASPUNDEREA CONTRACTUALA

1.Neachitarea in termenele stabilite a contravalorii marfurilor da dreptul furnizorului sa perceapa penalitati de intarzaiere pe valoarea neachitata.

2.Penalitatile se vor calcula prin aplicarea cotei procentuale  (C.P) de 0,25%  la valoarea neachitata,multiplicata cu numarul zilelor de intarziere.

3.Cuantumul penalitatilor de intarzaiere poate depasi valoarea facturii. 

4.Contravaloarea facturii  precum  si penalitatiile  de intarzaiere  reprezinta pentru beneficiar o obligatie certa,lichida ,exigibila si intangibila.

5.Beneficiarul ca  persoana  juridica garanteaza  executarea  prezentului contract cu totalitatea mijloacelor fixe si circulante.

6.Raspunderea contractuala in sensul prezentului contract se refera la:

a.  raspunderea materiala a firmei ca persoana  juridica

b.  raspunderea   materiala a persoanei care a semnat contractul  si a  persoanei care a semnat factura

                                           CAPITOLUL 6 - REGIMUL GARANTIEI

1.Orice reclamatie legata de cantitatea sau de calitatea produselor se face in momentul receptiei acestora.

Ulterior orice reclamatie este fara valoare,furnizorul rezervandu-si dreptul de a nu efectua retururi.

CAPITOLUL 7 - INCETAREA CONTRACTULUI

1.Prezentul contract isi inceteaza efectele pe deplin drept fara a fi necesara interventia unei instante judecatoresti in cazul in care obligatiile generate de factura anexata au fost stinse.

CAPITOLUL 8 - LITIGII

1.Eventualele diferende izvorate din executarea prezentului contract vor fi solutionate pe cale amiabila ,in caz contrar acestea vor fi supuse spre solutionare instantei competente de le sediul furnizorului.

2.Se considera rea vointa in sensul Legii 469/09.07.2002 si se pedepseste conform legii,neplata la scadenta a obligatiilor contractuale in conditiile in care ,la data scadentei sau ulterior acesteia,din documentele financiar contabile ale beneficiarului razulta ca au existat disponibilitati banesti pentru acoperirea integrala sau partiala a acestora.

3.Prezentul contract reprezinta totodata preaviz de plata,termen de 15 zile de la emiterea facturii.

CAPITOLUL 9 - PREVEDERI FINALE

Prezentul contract constituie titlu executoriu contra beneficiarului pentru sumele datorate,inclusiv penalitatiile si despagubirile .Executarea silita se face pe orice cale,beneficiarul fiind in mod expres de acord cu acest articol.